Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC

Wypowiedzenie umowy dotychczasowego ubezpieczenia OC i zawarcie nowej polisy OC u nowego ubezpieczyciela może okazać się korzystnym posunięciem. Na rynku działalność ubezpieczeniową prowadzi bardzo wiele firm, dlatego znalezienie atrakcyjnej cenowo umowy OC nie stanowi aż tak dużego problemu. Posiadając jedną umowę polisy OC i chcąc zmienić ubezpieczyciela, należy przede wszystkim dopilnować terminu, do którego należy wypowiedzieć poprzednią umowę. Najczęściej wystarczy powiadomić o tym fakcie towarzystwo ubezpieczeniowe na dzień przed końcem terminu obowiązywania dotychczasowej ochrony ubezpieczeniowej. Jednak nie powinno się zwlekać z tą czynnością zbyt długo, gdyż mogą pojawić się pewne problemy, które uniemożliwią terminowe zrezygnowanie z dotychczasowego ubezpieczenia OC.
Zgodnie z nowelizacją ustawy, która zaczęła obowiązywać od całkiem niedawna, w przypadku nabycia pojazdu, nowy właściciel może wypowiedzieć taką umowę OC w dowolnym momencie i co najważniejsze – nie przedłuża się ona automatycznie na kolejne okresy. Zapis ten wyeliminował wiele nieporozumień, które miały miejsce wcześniej, a które wiązały się z podwójnym ubezpieczeniem OC jednego pojazdu, w wyniku niedopilnowania w terminie okresu wypowiedzenia umowy OC poprzedniego właściciela pojazdu.
Również w gestii sprzedającego pojazd, jest poinformowanie dotychczasowego ubezpieczyciela o sprzedaży auta. W ten sposób uniknie on odpowiedzialności za powstałe ewentualne szkody, wyrządzone przez nabywcę. Nie można zapomnieć o złożeniu wypowiedzenia także wtedy, gdy pojazd zostanie wyrejestrowany, firma ubezpieczeniowa powinna zostać poinformowana o tym fakcie.

Wypowiedzenie umowy należy złożyć w formie pisemnej. Najbezpieczniejszą opcją jest złożenie rezygnacji osobiście w siedzibie firmy. Można wtedy na bieżąco dostać potwierdzenie złożenia takiej rezygnacji. Inną możliwością jest przesłanie rezygnacji listem poleconym. Trzeba jednak mieć świadomość tego, że za dzień złożenia rezygnacji nie zostanie uznana data umieszczona na stemplu pocztowym, lecz faktyczny dzień, w którym przesyłka dotrze do danego towarzystwa ubezpieczeniowego.

Gdy ktoś przeoczy tą datę, będzie zmuszony kontynuować ubezpieczenie samochodu w dotychczasowej firmie. Brak wypowiedzenia umowy OC skutkuje bowiem tym, że umowa zostanie przedłużona automatycznie na kolejne 12 miesięcy. Nawet wtedy, gdy wykupi się polisę OC w innym towarzystwie ubezpieczeniowym, pozostaje obowiązek opłacania również drugiej polisy, a za wynikłe z tego powodu opóźnienia trzeba będzie zapłacić odsetki. O konieczności wykupienia polisy OC zdają sobie sprawę wszyscy. Jednak w przypadku chęci rezygnacji z takiego ubezpieczenia, nie wszyscy wiedzą, że wymaga to poczynienia dodatkowych czynności w ściśle określonym czasie. Dopilnowanie tych procedur i terminów uchroni daną osobę przed konsekwencjami niedopełnienia tych obowiązków.

Oznaczone ,

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

%d bloggers like this: