Tag: Ubezpieczenie Minicasco

Minicasco – kiedy warto kupić?

Na rynku ubezpieczeń komunikacyjnych obok obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej OC, coraz większym zainteresowaniem cieszy się ubezpieczenie AC. Autocasco jest dobrowolnym ubezpieczeniem pojazdów mechanicznych od różnego rodzaju zdarzeń losowych. Warunki polisy w zależności od jej wariantu oraz aktualnej oferty ubezpieczyciela, najczęściej obejmują wypłatę odszkodowania w przypadku uszkodzenia pojazdu z winy jego posiadacza bądź osoby o nieustalonej tożsamości, uszkodzeń będących wynikiem zderzeń ze zwierzętami czy działania żywiołów oraz w razie jego kradzieży. Ze względu na dość wysokie koszty związane z zawarciem umowy ubezpieczenia AC nie każdy posiadacz pojazdu mechanicznego decyduje się na ten rodzaj dobrowolnej polisy ubezpieczeniowej. Jego dość atrakcyjną i dla wielu osób konkurencyjną alternatywę stanowi Minicasco. Czytaj więcej