Minicasco – kiedy warto kupić?

Na rynku ubezpieczeń komunikacyjnych obok obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej OC, coraz większym zainteresowaniem cieszy się ubezpieczenie AC. Autocasco jest dobrowolnym ubezpieczeniem pojazdów mechanicznych od różnego rodzaju zdarzeń losowych. Warunki polisy w zależności od jej wariantu oraz aktualnej oferty ubezpieczyciela, najczęściej obejmują wypłatę odszkodowania w przypadku uszkodzenia pojazdu z winy jego posiadacza bądź osoby o nieustalonej tożsamości, uszkodzeń będących wynikiem zderzeń ze zwierzętami czy działania żywiołów oraz w razie jego kradzieży. Ze względu na dość wysokie koszty związane z zawarciem umowy ubezpieczenia AC nie każdy posiadacz pojazdu mechanicznego decyduje się na ten rodzaj dobrowolnej polisy ubezpieczeniowej. Jego dość atrakcyjną i dla wielu osób konkurencyjną alternatywę stanowi Minicasco.

Co to jest Minicasco?

Minicasco to w skrócie dość okrojony wariant dobrowolnego ubezpieczenia Autocasco, którego wysokość składki ze wglądu na warunki wariantu polisy jest bardziej konkurencyjna dla portfela każdego posiadacza pojazdu mechanicznego.  Ochroną jednak objęte są jedynie warunki ściśle określone w zawartej z ubezpieczycielem umowie.

Na co mogą liczyć posiadacze polisy Minicasco?

W większości przypadków polisa Minicasco obejmuje  ochroną ubezpieczeniową tak zwane szkody całkowite, których koszt naprawy przekracza siedemdziesiąt procent wartości ubezpieczonego pojazdu mechanicznego. Najczęściej są to uszkodzenia pojazdów będące skutkiem żywiołów oraz szkody będące następstwem kradzieży. Ze względu na okrojone warunki ubezpieczeniowe w stosunku do Autocasco, polisa Minicasco nie obejmuje wypłaty odszkodowania w przypadku szkód będących następstwem zderzeń z innymi pojazdami bądź nieruchomościami.

Kto może skorzystać z ubezpieczenia Minicasco?

Ubezpieczenie Minicasco jest propozycją skierowaną zarówno dla posiadaczy pojazdów mechanicznych, którzy z różnych względów nie mają potrzeby  korzystania z rozbudowanej ochrony jaką zapewnia Autocasco oraz do młodych kierowców, dla których ubezpieczenie AC jest zbyt drogą alternatywą. W wielu przypadkach kalkulator ubezpieczeń OC przy generowaniu indywidualnej oferty dla posiadacza pojazdu mechanicznego oferuje polisę Minicasco o bardzo promocyjnej i dostępnej dla kieszeni każdego wartości składki.

Oferta Minicasco na krajowym rynku ubezpieczeń komunikacyjnych

Mimo dość atrakcyjnych warunków ochrony prawnej dobrowolne Minicasco jest mało popularnym na rynku ubezpieczeniowym produktem i oferuje je zaledwie kilka towarzystw ubezpieczeniowych. W zależności od aktualnej oferty może występować jako samodzielna forma dobrowolnego ubezpieczenia komunikacyjnego bądź w pakiecie razem z obowiązkowym ubezpieczeniem OC.

Przed podjęciem decyzji o skorzystaniu z ochrony jaką zapewnia polisa ubezpieczenia Minicasco koniecznie wcześniej zobacz ceny ubezpieczeń samochodowych, jaką aktualnie oferują towarzystwa ubezpieczeniowe, by wybrać najlepiej dopasowany do swoich indywidualnych potrzeb i oczekiwań  wariant.

Oznaczone , ,

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

%d bloggers like this: