Likwidacja szkody komunikacyjnej z polisy OC

Liczba samochodów jeżdżących po polskich drogach systematycznie się powiększa. Jest to jedna z przyczyn zwiększonej ilości kolizji i wypadków drogowych. Spora liczba kierowców użytkujących samochody w celach prywatnych nigdy nie miała do czynienia ze stłuczką i sytuacją kryzysową na drodze, ale może do niej dojść bez względu na doświadczenia z przeszłości. Warto mieć wtedy świadomość jak powinna wyglądać procedura likwidacji szkody komunikacyjnej.

Każdy właściciel samochodu jest zobowiązany do zawarcia polisy OC. Kara za brak OC potrafi być bardzo dotkliwa dla właściciela auta. Polisa gwarantuje ona wypłatę świadczeń poszkodowanym w wyniku zdarzenia, w którym brał udział ubezpieczony pojazd. Dzięki temu poszkodowany może odzyskać poniesione straty. Aby instytucja likwidacji szkody z polisy OC zadziałała, należy zadbać o to, aby dopełnić niezbędnych formalności.

Jedną z form rozliczenia szkody jest spisanie oświadczenia przez uczestników kolizji, którzy solidarnie deklarują, jak doszło do uszkodzenia pojazdów. Oświadczenie można spisać w formie gotowego formularz, ale może to być także dokument spisany ręcznie, w którym odnotowuje się nie tylko okoliczności, ale także dane związane z uczestnikami oraz pojazdami, które brały udział w zdarzeniu. Niezbędne jest także podanie numeru polisy ubezpieczeniowej sprawcy zdarzenia, a także nazwy firmy ubezpieczeniowej, która zawarła polisę z właścicielem pojazdu. Poszkodowany znając powyższe dane może zgłosić szkodę już na miejscu zdarzenia, może także poprosić o pomoc w zorganizowaniu holownika, czy też auta zastępczego.

Jeśli na miejscu zdarzenia interweniowała policja, wówczas dane niezbędne do likwidacji szkody są przekazywane w formie notatki policyjnej przez funkcjonariuszy poszkodowanemu.

Znając dane polisy właściciel pojazdu lub osoba, która go reprezentuje zgłasza w oddziale ubezpieczyciela, telefonicznie lub w formie online szkodę, która rozpoczyna bieg sprawy. W zależności od przyjętego sposobu naprawy pojazdu, zależny jest sposób jego oględzin. Jeśli właściciel zdecydował się na likwidację szkody w wybranym warsztacie blacharskim, to z reguły oględziny pojazdu zostaną przeprowadzone tuż przed jego naprawą. Dokona tego rzeczoznawca zlecony przez firmę ubezpieczeniową lub uprawniony do tego pracownik serwisu. Należność wynikająca z uszkodzeń pojazdu oraz czynności naprawczych nie trafia do poszkodowanego, ale bezpośrednio na konto serwisu, który zajął się przywróceniem pojazdu do stanu sprzed zdarzenia drogowego.

Jeśli doszło do tak zwanej szkody całkowitej, należność wynikająca z uszkodzeń jest wypłacana poszkodowanemu, a pozostałość po szkodzie w formie wraku pojazdu może być dowolnie spożytkowana.

Naprawy pojazdu można dokonać we własnym zakresie opłacając należność na rzecz warsztatu. Ewentualny zwrot poniesionych kosztów zostanie rozliczony na rzecz poszkodowanego na podstawie dostarczonych rachunków i faktur, które dokumentują poniesione wydatki.
Właściciele pojazdów mogą zdecydować się także na rozliczenie szkody w formie kosztorysu. Jest to o tyle wygodny sposób, że dla większości uszkodzeń wycena odbywa się podczas rozmowy telefonicznej. Ustalona kwota jest wypłacana na konto wskazane przez użytkownika.
Aby dokonać właściwego wyboru dotyczącego sposobu likwidacji szkody, należy mieć świadomość uszkodzeń do jakich doszło w pojeździe. Zakres formalności jest podobny, ale czas zakończenia sprawy jest różny. Wypłata świadczenia kończy szkodę komunikacyjną.

Oznaczone

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

%d bloggers like this: